Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Swarzędz. Nowy regulamin obowiązuje od dnia 24.08.2021 r. Poniżej uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

 


Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 15.07.2021 r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 15.07.2021 r. do 14.07.2022 r.” znajdującym się w zakładce CENNIK

 


Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy mieszkańców o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie pod numerem
607 525 600 lub 512 282 111 w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 (po godz. 15.00 lub weekendy za pomocą wiadomości sms lub mms) bądź mailowo: wodkan@zgk.swarzedz.pl

W przypadku nieprzekazania stanów wodomierzy zostaną wystawione faktury szacunkowe.
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Moduł e-BOK dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników i zdecydowanie ułatwia prowadzenie wszelkich spraw formalnych przede wszystkim dla  klienta jak i dla personelu obsługi. Moduł wspiera ścieżkę formalną od wniosku o przyłącze wodno- kanalizacyjne, warunki techniczne, zgłaszanie gotowości odbioru, zawarcie umowy czy późniejsze jej modyfikacje.

W trakcie standardowej, stałej współpracy z zakładem klient może z poziomu e-BOK  podawać odczyty swych liczników, odbierać faktury, kontrolować saldo, realizować płatności czy też śledzić historię zużycia. Klient dzięki e-BOK ma dostęp do informacji o swych umowach, punktach,  w których są świadczone usługi, urządzeniach pomiarowych.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dostępny jest tutaj


Dostęp do EBOK jest tylko dla autoryzowanych użytkowników.

Przejdź do strony logowaniaKOMUNIKAT o konieczności opłacenia zaległych prolongat za miejsca grzebalne (groby) znajdujące się na cmentarzu komunalnym w Jasinie.