Historia

   Początki firmy sięgają 1951 roku, kiedy to w dniu 8 marca Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Swarzędzu podjęło uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Przez lata przeobrażeń gospodarczych i transformacji ustrojowych Zakład zmieniał wielokrotnie nazwę, zakres świadczonych usług oraz obszar działania.

Od 1974 roku firma funkcjonowała jako Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poznaniu z siedzibą w Swarzędzu. Nowo powstałe przedsiębiorstwo przejęło: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Swarzędzu, Miejskie Zakłady Gospodarki Komunalnej w Luboniu, Mosinie i Pobiedziskach.

Pod obecną nazwą tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu firma działa od 1 stycznia 2000 r. (uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 6 grudnia 1999 r. nr XXVII/294/1999).

Przedsiębiorstwo jest zakładem budżetowym, który prowadzi własną obsługę finansowo – księgową. Nadzór nad zakładem sprawuje organ założycielski tj. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Dyrektor Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza jednoosobowo kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.