Utrzymanie czystości i zieleni

Bezpośrednio pod numerem 61 651-15-41 wew. 27 można się kontaktować w sprawach:

  • oczyszczania miasta,
  • równania dróg,
  • pielęgnowania terenów zielonych,
  • pielęgnacji, konserwacji i utrzymania miejskich terenów sportowych