Cmentarz komunalny

ul. Cmentarna 27 JASIN
62-020 Swarzędz
tel. 61 8159-708, kom. 603 136 854
cmentarz@zgk.swarzedz.pl

Informacja dotycząca sadzenia oraz wycinania drzew i krzewów bez zgody Administratora cmentarza

Biuro Administratora mieści się na terenie cmentarza komunalnego w Jasiniu, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600, w soboty w godz. 900–1400

Do zakresu zadań administratora należy:

  • pobieranie opłat za wykupienie miejsca ziemnego, miejsca pod grobowiec, urnę,
  • ustalanie terminów i godzin pogrzebów odbywających się na cmentarzu komunalnym,
  • pobieranie opłat za zachowanie grobu istniejącego (prolongata na kolejne 20 lat),
  • prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzu komunalnym,
  • wyznaczanie miejsc pod pochówki,
  • właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych,
  • należyte utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza,
  • utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli,
  • wydzierżawianie pomieszczeń handlowo-usługowych zlokalizowanych na cmentarzu
Znajdź grób bliskich