Ceny i opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego

Zarządzenie Nr WOM.0050.1.120.2022  Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia  wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie.


Taryfa na wodę i ścieki

UCHWAŁA NR 16/CXVIII/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.   w sprawie: zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”