Taryfa na wodę i ścieki

Ceny i opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego

Zarządzenie Nr WOM.0050.1.60.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia  wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie