Sprzedaż mienia - archiwum

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Sprzedającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Sprzedającego: