Działy ZGK Swarzędz

Do zadań Zakładu należy:

  • utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie Swarzędz
  • eksploatacja i konserwacja gminnych sieci wodociągowych,
  • wydawanie warunków technicznych, opinii i uzgodnień na gminne sieci wod – kan,
  • administracja cmentarzem komunalnym,
  • równanie, utwardzanie i profilowa dróg gruntowych na obszarze gminy

Poszczególne działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu:


Utrzymanie
czystości i zieleni
Woda i kanalizacjaCmentarz komunalny