Cmentarz komunalny

KOMUNIKAT

ul. Cmentarna 27 JASIN
62-020 Swarzędz
tel. 61 8159-708,
kom. 603 136 854 lub 512 280 991
E-mail: cmentarz@zgk.swarzedz.pl

Biuro Administratora mieści się na terenie cmentarza komunalnego w Jasiniu, czynne:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 800–1600
 • w soboty w okresie od 1 maja do 31 sierpnia - w godz. 800–1330
 • w soboty w okresie od 1 września do 30 kwietnia - w godz. 900–1430


Zarządzenie Nr WOM.0050.1.17.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia  wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie

Regulamin cmentarza

Informacja dotycząca sadzenia oraz wycinania drzew i krzewów bez zgody Administratora cmentarza


Do zakresu zadań administratora należy:

 • pobieranie opłat za wykupienie miejsca ziemnego, miejsca pod grobowiec, urnę,
 • ustalanie terminów i godzin pogrzebów odbywających się na cmentarzu komunalnym,
 • pobieranie opłat za zachowanie grobu istniejącego (prolongata na kolejne 20 lat),
 • prowadzenie ewidencji osób pochowanych na cmentarzu komunalnym,
 • wyznaczanie miejsc pod pochówki,
 • właściwe zagospodarowanie i eksploatacja pól grzebalnych,
 • należyte utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli,
 • wydzierżawianie pomieszczeń handlowo-usługowych zlokalizowanych na cmentarzu
Znajdź grób bliskich