Sprzedaż mienia - archiwum

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza postępowanie aukcyjne ustne, nieograniczone na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Sprzedającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Sprzedającego: