Aktualności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzone ścieki. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 15.07.2023 r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzone ścieki na okres od 15.07.2023 r. do 14.07.2024 r.” znajdującym się w zakładce CENNIK


Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uprzejmie prosi mieszkańców sołectw: Bogucin, Paczkowo, Uzarzewo, Katarzynki, Sokolniki Gwiazdowskie, Sarbinowo, Puszczykowo Zaborze, Łowęcin, Gortatowo i Jasin o racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.

Prosimy o wykorzystanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych
i powstrzymania się od: podlewania trawników, ogródków, napełniania basenów, itp. wodą z sieci wodociągowej. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie.

 

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

/-/ Izabela Gruszczewska-Gonet


Od dnia 6 kwietnia 2023 roku zapraszamy do nowej siedziby
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu przy ul. Świętego Marcina 1
w poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00.
od wtorku do piątku od godziny 7.30 do 15.30.Informujemy, że od dnia 24 marca 2023 roku przestaje funkcjonować KASA Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zlokalizowana przy ul. Strzeleckiej 2 w Swarzędzu.

Wpłaty bez opłat dodatkowych można dokonywać na konto bankowe Zakładu wskazane na fakturach
w Punkcie Kasowym MONETIA w Swarzędzu ul. Rynek 6
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00Zarządzenie Nr WOM.0050.1.17.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia  wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie


Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Swarzędz. Nowy regulamin obowiązuje od dnia 24.08.2021 r. Poniżej uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

 


Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy mieszkańców o podawanie stanów wodomierzy telefonicznie pod numerem
607 525 600 w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 (po godz. 15.00 lub weekendy za pomocą wiadomości sms lub mms) bądź mailowo: wodkan@zgk.swarzedz.pl

W przypadku nieprzekazania stanów wodomierzy zostaną wystawione faktury szacunkowe.
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Moduł e-BOK dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników i zdecydowanie ułatwia prowadzenie wszelkich spraw formalnych przede wszystkim dla  klienta jak i dla personelu obsługi. Moduł wspiera ścieżkę formalną od wniosku o przyłącze wodno- kanalizacyjne, warunki techniczne, zgłaszanie gotowości odbioru, zawarcie umowy czy późniejsze jej modyfikacje.

W trakcie standardowej, stałej współpracy z zakładem klient może z poziomu e-BOK  podawać odczyty swych liczników, odbierać faktury, kontrolować saldo, realizować płatności czy też śledzić historię zużycia. Klient dzięki e-BOK ma dostęp do informacji o swych umowach, punktach,  w których są świadczone usługi, urządzeniach pomiarowych.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dostępny jest tutaj


Dostęp do EBOK jest tylko dla autoryzowanych użytkowników.

Przejdź do strony logowaniaKOMUNIKAT o konieczności opłacenia zaległych prolongat za miejsca grzebalne (groby) znajdujące się na cmentarzu komunalnym w Jasinie.