Praca


Specjalista ds. administracji cmentarza

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza nabór na wolne stanowisko:  Specjalista ds. administracji cmentarza [czytaj]
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- wykształcenie min. średnie i min. 3 -letni staż pracy
- znajomość obsługi komputera
- komunikatywność w kontaktach z klientem

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
- znajomość ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- prawo jazdy kat. B

Klauzula informacyjna RODO do celów realizacji procesu rekrutacji
Umieszczono 04-03-2024 r.

Informacja o wynikach naboru (226KB .pdf)
Umieszczono 29-03-2024 r.

Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza nabór na wolne stanowisko:  Specjalista ds. administracyjno-biurowych [czytaj]
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- wykształcenie min. średnie
- znajomość obsługi komputera
- komunikatywność w kontaktach z klientem

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
- umiejętność prawidłowego organizowania własnego czasu pracy
- terminowość realizacji zadań, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność

Klauzula informacyjna RODO do celów realizacji procesu rekrutacji
Umieszczono 09-11-2023 r.

Informacja o wynikach naboru (227KB .pdf)
Umieszczono 08-12-2023 r.

Konserwator. ds. sieci wod-kan

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza nabór na wolne stanowisko:  Konserwator. ds. sieci wod-kan [czytaj]

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność pracy w zespole
- sumienność, dyspozycyjność, operatywność


Klauzula informacyjna RODO do celów procesu rekrutacji
  Umieszczono 18-04-2023 r.

Kierowca - operator maszyn specjalnych

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza nabór na wolne stanowisko:  Kierowca - operator maszyn specjalnych [czytaj]

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- prawo jazdy kat. B
- umiejętność pracy w zespole
- sumienność, dyspozycyjność, operatywność


Klauzula informacyjna RODO do celów procesu rekrutacji
  Umieszczono 18-04-2023 r.


Ogłoszenia archiwalne

Specjalista ds. administracji cmentarza

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza nabór na wolne stanowisko:  Specjalista ds. administracji cmentarza [czytaj]
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- wykształcenie min. średnie i min. 3 -letni staż pracy
- znajomość obsługi komputera
- komunikatywność w kontaktach z klientem

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
- znajomość ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
- prawo jazdy kat. B

Klauzula informacyjna RODO do celów realizacji procesu rekrutacji

Umieszczono 07-09-2023 r.

Informacja o wynikach naboru (33KB .pdf)  Umieszczono 06-10-2023 r.

Kierownik Działu Wod-Kan

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ogłasza nabór na wolne stanowisko:  Kierownik Działu Wod-Kan [czytaj]
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia ,min. 3 - letni staż pracy
- znajomość obsługi komputera
- komunikatywność w kontaktach z klientem

Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
- znajomość ustaw: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne, Prawo Zamówień Publicznych, Podstawy Kodeksu postępowania administracyjnego
- prawo jazdy kat. B

Klauzula informacyjna RODO do celów procesu rekrutacji   Umieszczono 13-01-2023 r.

Informacja o wynikach naboru (33KB .pdf)  Umieszczono 28-02-2023 r.