Woda i kanalizacja

Taryfa - woda, ścieki


Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Swarzędz obowiązujący od dnia 24.08.2021 r.

 


Bezpośrednio pod numerem 61 639-10-23 można się kontaktować w sprawach:

  • składania wniosków i wydawania opinii ,warunków technicznych i uzgodnień projektów
  • zawierania umów na dostarczanie wody
  • odczytów wodomierzy
  • rozliczeń rachunków za dostawę wody
  • usług w zakresie prac wod-kan

Dział Wodno-Kanalizacyjny/Pogotowie: Tel.663-818-601Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Moduł e-BOK dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników i zdecydowanie ułatwia prowadzenie wszelkich spraw formalnych przede wszystkim dla  klienta jak i dla personelu obsługi. Moduł wspiera ścieżkę formalną od wniosku o przyłącze wodno- kanalizacyjne, warunki techniczne, zgłaszanie gotowości odbioru, zawarcie umowy czy późniejsze jej modyfikacje.

W trakcie standardowej, stałej współpracy z zakładem klient może z poziomu e-BOK  podawać odczyty swych liczników, odbierać faktury, kontrolować saldo, realizować płatności czy też śledzić historię zużycia. Klient dzięki e-BOK ma dostęp do informacji o swych umowach, punktach,  w których są świadczone usługi, urządzeniach pomiarowych.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dostępny jest tutaj


Dostęp do EBOK jest tylko dla autoryzowanych użytkowników.

Przejdź do strony logowania