Aktualności

Szanowni Pańswo !

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, restrykcyjne przepisy obejmują pogrzeby.

Rozporządzenie wprowadza ograniczenie liczby uczestników do maksimum

5 osób


Do liczby 5 osób nie wlicza się osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy.

Prosimy o dostosowanie się do wytycznych Ministra Zdrowia.




Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego od dnia 16.03.2020 roku zamknięta została kasa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Uprzejmie proszę o dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konto Zakładu  nr 74-1600-1084-1849-8439-5000-0001.

Z poważaniem
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej


Szanowni Mieszkańcy!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie oraz w celu przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa uprzejmie proszę o ograniczenie wizyt w Zakładzie Gospodarki Komunalnym w Swarzędzu.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.  

Tel. 61 6511541
e-mail sekretariat@zgk.swarzedz.pl 

Z poważaniem 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej


KOMUNIKAT o konieczności opłacenia zaległych prolongat za miejsca grzebalne (groby) znajdujące się na cmentarzu komunalnym w Jasinie.



Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 11.06.2019 r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r.” znajdującym się w zakładce CENNIK