KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2017r. prowadzenie Komunikacji Miejskiej w Swarzędzu przejmuje Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Rabowicach.

Zakład Gospodarki Komunalnej nie będzie prowadził sprzedaży biletów komunikacji miejskiej od dnia 01.01.2017r.

Zakupu biletów będzie można dokonać w dotychczasowych punktach dystrybucji oraz w kasie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Garbach ul. Transportowa 1
(w godzinach od 9:00 do 13:00)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61-897-44-33


Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 01.05.2016 r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.” znajdującym się w zakładce CENNIK


Uwaga, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu informuje o zmianie rachunków bankowych obowiązujących od 16.10.2014 roku w BNP PARIBAS:

1. Rachunek bieżący

  • 74-1600-1084-1849-8439-5000-0001

2. Rachunek do wnoszenia opłat za lokale komunalne i socjalne:

  • 20-1600-1084-1849-8439-5000-0003