Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 01.05.2017 r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2017 r. do 10.06.2018 r.” znajdującym się w zakładce CENNIKZakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2017r. prowadzenie Komunikacji Miejskiej w Swarzędzu przejmuje Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Rabowicach.

Zakład Gospodarki Komunalnej nie będzie prowadził sprzedaży biletów komunikacji miejskiej od dnia 01.01.2017r.

Zakupu biletów będzie można dokonać w dotychczasowych punktach dystrybucji oraz w kasie Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Garbach ul. Transportowa 1
(w godzinach od 9:00 do 13:00)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61-897-44-33