Aktualności

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie oraz w celu przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa uprzejmie informuję, że bezpośrednia obsługa klienta w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu jest możliwa tylko po wcześniejszym  umówieniu spotkania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.  

Tel. 61 6511541
e-mail sekretariat@zgk.swarzedz.pl Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Moduł e-BOK dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników i zdecydowanie ułatwia prowadzenie wszelkich spraw formalnych przede wszystkim dla  klienta jak i dla personelu obsługi. Moduł wspiera ścieżkę formalną od wniosku o przyłącze wodno- kanalizacyjne, warunki techniczne, zgłaszanie gotowości odbioru, zawarcie umowy czy późniejsze jej modyfikacje.

W trakcie standardowej, stałej współpracy z zakładem klient może z poziomu e-BOK  podawać odczyty swych liczników, odbierać faktury, kontrolować saldo, realizować płatności czy też śledzić historię zużycia. Klient dzięki e-BOK ma dostęp do informacji o swych umowach, punktach,  w których są świadczone usługi, urządzeniach pomiarowych.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta dostępny jest tutaj


Dostęp do EBOK jest tylko dla autoryzowanych użytkowników.

Przejdź do strony logowania


Szanowni Państwo!

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii restrykcyjne przepisy obejmują pogrzeby.


Rozporządzenie wprowadza ograniczenie liczby uczestników pogrzebu
na cmentarzu do maksimum


50 osób

W domu przedpogrzebowym do maksimum

5 osób


Do liczby osób nie wlicza się osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy.

Prosimy o dostosowanie się do wytycznych.
Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego od dnia 16.03.2020 roku zamknięta została kasa w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Uprzejmie proszę o dokonywanie wszelkich płatności przelewem na konto Zakładu  nr 74-1600-1084-1849-8439-5000-0001.

Z poważaniem
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej


Szanowni Mieszkańcy!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie oraz w celu przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa uprzejmie proszę o ograniczenie wizyt w Zakładzie Gospodarki Komunalnym w Swarzędzu.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.  

Tel. 61 6511541
e-mail sekretariat@zgk.swarzedz.pl 

Z poważaniem 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej


KOMUNIKAT o konieczności opłacenia zaległych prolongat za miejsca grzebalne (groby) znajdujące się na cmentarzu komunalnym w Jasinie.Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 11.06.2019 r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r.” znajdującym się w zakładce CENNIK