Aktualności

KOMUNIKAT o konieczności opłacenia zaległych prolongat za miejsca grzebalne (groby) znajdujące się na cmentarzu komunalnym w Jasinie.Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 11.06.2019 r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r.” znajdującym się w zakładce CENNIK