Aktualności


      W związku z panującymi upałami oraz warunkami atmosferycznymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu uprzejmie prosi mieszkańców sołectw : Paczkowo, Uzarzewo, Sokolniki Gwiazdowskie, Sarbinowo, Puszczykowo Zaborze, Łowęcin, Gortatowo o racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej, a szczególnie ograniczenie jej zużycia dla podlewania ogrodów i trawników oraz wykorzystywania na cele upraw rolniczych.

 

                                                                                                   /Dyrektor Zakładu/


Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu zawiadamia o zmianie taryf opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 01.05.2017 r. Obowiązujące ceny przedstawiamy w folderze „taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na okres od 01.05.2017 r. do 10.06.2018 r.” znajdującym się w zakładce CENNIK